... Terms & Conditions
www.cammel.nl (en websites, die deel uitmaken van - ORCA -) maakt gebruik van cookies voor onderzoek en webstatestieken. Waar we op de site gebruik maken van "wij", "ons" en andere verbasteringen wordt gerefereeerd aan - ORCA -.

Door onze site te bezoeken gaat u akkooord met onze voorwaarden m.b.t. "Terms & Service".
Op cookies zijn 3 wetten van toepassing:
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Telecomwet
CIA.

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
www.cammel.nl gebruikt cookies voor onderzoek naar onvolkomendheden en of fouten. Deze informatie helpt de website te herstellen, danwel te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.
Er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens, omdat wij geen persoonsgegevens in ons bezit hebben.

2. Telecomwet
Cookies voor webstatistieken In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.
Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies.
Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

... 3. CIA (Onderdeel ORCA)
De CIA is na langdurig onderzoek en beraad opgericht als onderdeel van de ORCA. Directe aanleiding was het ernstige gevaar op verwaarlozing van en onvoldoende kwaliteitsborging op alcoholische nattigheid.
Na hard werken, vergaderen, onderzoeken en nog meer vergaderen werden de volgende zaken voorgesteld en bekrachtigd.
De wet o.g.v. Wetboek zonder Strafrecht, afdeling Alcohol.
Protocollen, regels, formulieren, legitimaties werden gerealiseerd.
Personeel werd grondig opgeleid en getraind.
Datums werden vastgesteld voor asynchrone inspecties op 'locaties met alcohol legitimatie'.

... Voorbeeld achterzijde legitimatie:
Op grond van Wetboek van Strafrecht, afdeling Alcohol, artikel1870, is genoemde gemachtigd:
Een ieder alle opgaven en inlichtingen te verzoeken, die naar zijn/haar mening uitvoering van genoemde wet ten goede komen.
Elk technisch onderzoek uit te voeren i.c. vloeistoffen te analyseren om inhoudelijke kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling te kunnen bepalen.
Al het overige te doen, wat geacht kan worden in het belang te zijn van correcte utvoering van deze wet.

Nog twee ontkennende zaken:
In het kader van een snellere afhandeling m.b.t. CIA inspectiezaken zijn wij niet niet omkoopbaar.
Eerder genoemd punt Wordt alleen gehonoreerd in de vorm van ....bier....

Namens het dictoraat Alcohol en welzijn.
  • NB. De inhoud over de eerste twee wetten komen deels van de Rijksoverheid..
  • De CIA komt van ons eigen conto!..
terms & conditions gelezen....(Click om door te gaan...)